Blogi Muzeum Literatury
Życiński – Herbert
Data dodania: 20 grudnia 2013

W I tomie „Teki Lubelskiej” – dzięki inspiracji Jacka Maja, który wpadł na ten pomysł – ukazała się wymiana listów między biskupem tarnowskim, a później arcybiskupem lubelskim i autorem Pana Cogito.

Całość dostępna jest – bezpłatnie, jednak na licencji (Creative Commons) – w internecie,w  wirtualnej bibliotece zasłużonego Teatru NN: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=48171

Zapraszam do świątecznej lektury!


Dodaj komentarz:

Copyright © 2010-2013 Muzeum Literatury